Biznesowe Podsumowanie Roku

Zaktualizowano: 10 lisDLACZEGO WARTO ROBIĆ PODSUMOWANIA —

MIESIĘCZNE, KWARTALNE I ROCZNE?


Przed rozpoczęciem nowego okresu pracy warto uporządkować i zamknąć podsumowaniem stary. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że bez wysunięcia wniosków z poprzednich nieefektywnych działań będziesz powielać te same błędy w przyszłości. Poza tym, bez zrobienia podsumowania nie będziesz w stanie zidentyfikować tego, co działa, nad czym warto dalej pracować, by odnieść jeszcze większy sukces.


W codziennym zabieganiu, niekończących się sprawach do załatwienia, e-mailach do odpowiedzen